Compensatie voor zonnepanelen eigenaren

Afbouw salderen*)

In Nederland wordt 69% van de energie die met zonnepanelen wordt opgewekt teruggeleverd aan het net. De zonnepanelen eigenaren kunnen deze stroomleveranties nu nog 1 op 1 salderen met de stroom die ze op bewolkte dagen en de avonduren afnemen. Aan dit heerlijke verrekenen gaat op enig moment een einde komen. Het kabinet was voornemens om per 1 januari 2025 met de afbouw van dit systeem van salderen te gaan beginnen, dit is echter door een meerderheid in de 1e kamer (voorlopig) tegengehouden.

Daar volgens experts, waaronder alle energiebedrijven, het huidige systeem van salderen onbetaalbaar zal gaan worden, is de verwachting dat op korte termijn toch besloten zal gaan worden om de salderingsregeling af te bouwen.

Zonnestroom opslaan of salderen

Uiteraard is op dit moment salderen nog de beste manier om een vergoeding te krijgen voor de teveel opgewekte zonne-energie. Echter, omdat het niet duidelijk is of de salderingsregeling zal blijven bestaan, wordt op dit moment ook gekeken naar mogelijkheden om zonne-energie op te slaan. In de woning zelf met behulp van batterijen, in de wijk/buurt met een buurtbatterij, of via een energiehub met opslag van energie in een waterbuffer.

Zonne-energie opslaan in accu's

Autofabrikanten experimenteren al jaren met accu's om elektrische auto's op te laten rijden. Dezelfde techniek is ook thuis te gebruiken om stroom op te slaan. Hier zitten wel een paar nadelen aan. De capaciteit van de accu’s is bijvoorbeeld vrij beperkt. Bovendien zijn ze nog vrij duur. Ook is de productie ervan en de uiteindelijke verwerking van de accu (wanneer hij kapot gaat bijvoorbeeld) belastend voor het milieu.

Zonne-energie opslaan in water

Er is in Nederland een groot verschil tussen de elektriciteitstransitie en de warmtetransitie. In de elektriciteit gaat de transitie heel snel. Maar elektriciteit maakt slechts 20 procent uit van de totale energie. Met warmte gaat de verduurzaming daarentegen veel trager. Dat terwijl bij de warmtetransitie de meeste winst valt te behalen.  De helft van ons totale energieverbruik (voor woningen, kantoren en de industrie) gaat namelijk op aan warmteproductie.

Zonder dure en milieuonvriendelijke batterijen, ook in de toekomst gegarandeerd een hoog rendement verkrijgen met uw zonnepanelen?

Een manier waar veel potentie aan toe wordt gedicht om de warmtetransitie te versnellen is, is het opslaan van zonne-energie in water. Dit kan middels aquathermie in combinatie met boilers en of opslag in waterhoudende bodemlagen.

Onder meer De Unie van Waterschappen, TNO, Deltares, NAT en ECW hebben al aangegeven dat aquathermie, in combinatie met wko, op basis van een groot aantal onderzoeken inmiddels beschouwen als een zeer kansrijke bron voor warmtelevering.

In Heerhugowaard loopt onder de naam 'Stad van de Zon' een proef met 200 huishoudens, die met een nieuwe techniek energie direct omzetten. Door bijvoorbeeld water overdag op te warmen en 's avonds te gebruiken, gaan de bewoners een stuk efficiënter om met hun zelf opgewekte energie. Het leuke is dat ze daar niets voor hoeven te doen. De apparatuur puzzelt zelf uit wat de beste manier is om de energie te ‘parkeren’ en terug te halen.

Zonne-energie op andere manieren opslaan

Er zijn ook plannen om zonne-energie op andere manieren op te slaan, bijvoorbeeld in waterstof. Zover is het nog lang niet, maar nog niet zo heel lang geleden was ook zonnestroom zelf nog toekomstmuziek

*) Salderen

Salderen is de regeling dat zonnestroom die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd, mag worden verrekend met uit het net geïmporteerde stroom. Als U bijvoorbeeld 1500 kWh stroom afneemt van het energiebedrijf en U wekt zelf met zonnepanelen 1200 kWh stroom op, hoeft U slechts 300 kWh afgenomen stroom te betalen.

De wetgever wilde de salderingsregeling vanaf 2025 af gaan bouwen, dit is echter door een meerderheid in de eerste kamer (voorlopig) tegengehouden. In de tabel hieronder zie welk percentage in elk jaar nog mag worden gesaldeerd.

de beoogde afbouwregeling

Huishoudens die zonnepanelen op het dak hebben - of die op een andere manier duurzame energie terugleveren aan het net - mogen volgens de Elektriciteitswet sinds 1 januari 2014 onbeperkt alle opgewekte stroom salderen met de verbruikte stroom. De wijziging van de Elektriciteitswet 1998 staat bekend als 'het amendement Samsom'. Het gaat om de artikelen 31c en 95c.