Gratis energie.

Met de term 'hotel load' wordt in de industrie verwezen naar 'de gratis energie' die verkregen kan worden door beweging. Bij zonnepanelen zijn dat bijvoorbeeld de bewegende silicium deeltjes in de cellen van de panelen.

Definitie van het begrip ''Hotelload'' is vrij vertaald: de lading energie die verkregen wordt uit 'beweging', en die in eerste aanleg niet zelf gebruikt wordt ten behoeve van diezelfde beweging. Bijvoorbeeld: de energie in een accu die opgeladen is door een draaiende motor, de energie die wordt opgewekt met behulp van bewegende silicium deeltjes in zonnepanelen, of de energie voortgebracht door verplaatsende lucht (windmolens). Kortom Hotelload is in onze definitie een verzameling van alle energie die ''gratis'' verkrijgbaar is, en die geen gebruik maakt van substanties die verkregen zijn/worden middels delving.

Gratis energie door beweging

Hotelload

Hotelload betekent gebruik maken van energie die is opgewekt door beweging. Bij zonnepanelen maken we gebruik van de door zonnestralen opgewekte beweging van silicium deeltjes in de zonnecellen.

Alles staat of valt met energie van de zon, daarom richten we ons eerst op het installeren van zoveel mogelijk zonnepanelen.

Afbouw salderen

Vanaf 2025 wordt het salderen afgebouwd

Hotelload richt zich op professionalisering van energiecoöperaties.

Met een softwareprogramma worden bij aangesloten leden van energiecoöperaties*) de stroomteruggaven geregistreerd. Aan de hand van deze teruggaven kan per woning berekend worden hoeveel winstuitkering door de betreffende energiecoöperatie zal worden uitgekeerd.

 

*) alleen bij energiecoöperaties die deelnemen aan het Hotelload project.