Promotie Cowave.

Hotelload verzorgt de promotie en administratie van Cowave (Cooperatieve Warmtevereniging).

Gratis energie.

Definitie van het begrip ''Hotelload'' is vrij vertaald: de lading energie die verkregen wordt uit 'beweging', en die in eerste aanleg niet zelf gebruikt wordt ten behoeve van diezelfde beweging. Bijvoorbeeld: de energie in een accu die opgeladen is door een draaiende motor, de energie die wordt opgewekt met behulp van bewegende silicium deeltjes in zonnepanelen, of de energie voortgebracht door verplaatsende lucht (windmolens). Kortom Hotelload is in onze definitie een verzameling van alle energie die ''gratis'' verkrijgbaar is, en die geen gebruik maakt van substanties die verkregen zijn/worden middels delving.