Speciale voordelen bij huur van een warmtepomp via Cowave:

Ook de huurder krijgt subsidie

Als je een warmtepomp gaat huren via Cowave weet je zeker dat de warmtepomp-subsidie van 30% naar jou toe zal gaan, en dat die niet in de zakken van de verhuurder verdwijnt.

Voorrang en de beste kwaliteit

Door een warmtepomp te gaan huren samen met andere huurders sta je sterk en krijg js met voorrang de warmtepomp met de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Extra subsidie

Cowave kijkt voor je na of er nog meer subsidiemogelijkheden zijn in jou gemeente en/of provincie. Wanneer veel aanvragen voor deelname door ons worden ontvangen uit je wijk of dorp gaan we in overleg met de betrokken gemeente of provincie om de mogelijkheden voor extra subsidie te bespreken.

Geen winstoogmerk

Cowave is er niet op uit om winst te maken (is er onverhoopt toch winst gemaakt, dan wordt dit verdeeld on de leden).

Verschil tussen ''Huren'' en ''kopen'' minder groot

Het verschil tussen ''huren'' en ''kopen'' is bij Cowave kleiner dan bij andere verhuurders, omdat geen winstopslag wordt berekend en omdat de subsidies naar de huurders gaan.  Uiteindelijk blijft in principe alleen  de vergoeding voor de financiering over als een soort restverschil.

Geen eigen geld nodig

Je hoeft zelf niets in te leggen.

Risicospreiding

Je doet aan risicospreiding met een warmtepomp. Met een warmtepomp beperk je de stijging van je energielasten wanneer de gasprijzen stijgen. Daarentegen profiteer iets minder van gasprijsdalingen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de stroomprijs vaak meebeweegt met de gasprijs.

Natuurbescherming

De huurders als groep vormen samen een grote actiegroep tegen klimaatverandering.

Andere voordelen voor huurders van warmtepompen:

  • De besparingen op de energiekosten zijn bijna altijd hoger dan de huurkosten. Alleen wanneer de gasprijs sterk gaat dalen, wordt het voor huurders van warmtepompen lastig om nog winst te maken. Uiteraard is dit vervelend en meestal maar tijdelijk. Verder moet niet uit het oog worden verloren dat iedere geïnstalleerde warmtepomp een bijdrage betekent voor de bescherming van de natuur, en dat op een positieve manier mee wordt geholpen om de energietransitie te versnellen.
  • Door te gaan huren kom je niet voor onverwachte onderhoudskosten te staan. Reparatie en het onderhoud zijn bij de huurprijs inbegrepen.
  • Meestal kan de warmtepomp na tien jaar voor een klein bedrag worden overgenomen.
  • Geen BKR-registratie

Nadelen huren

  • Het kopen van een warmtepomp of van zonnepanelen is onderaan de streep goedkoper dan huren. Cowave maakt dit verschil door geen winstopslag te berekenen en het door de subsidie en/of btw teruggave niet in eigen zak te steken, maar door door te geven aan de huurders, zo klein mogelijk.
  • Je bent voor langere tijd gebonden aan een huurcontract. Voortijdig opzeggen is in principe niet mogelijk.
  • Bij inflatie kan een stijging van de huurprijs worden vastgesteld.
  • Bij verandering van wet- en regelgeving kan de overeenkomst door Cowave eenzijdig worden gewijzigd.