Klimaatverandering

Ondanks alle inspanningen om minder CO2 uit te stoten, stevenen wij af op een opwarming van de aarde van meer dan 2°Celsius.

 

Doordat daadkrachtig beleid iedere keer weer wordt tegengewerkt, zullen de problemen steeds groter worden. De rede voor deze tegenwerking  is dat de westerse landen tot voor kort relatief weinig schade hebben ondervonden van de nadelige gevolgen van klimaatverandering. Door de recente bosbranden in Californië en  de vele warmte-records die overal in de wereld worden gebroken, komen de gevolgen van klimaatverandering plotseling echter erg dichtbij.

 

'Klimaatverandering' kan niet meer worden weggezet als 'een hobby' van wetenschappers.  Het is een probleem dat alle andere problemen in de wereld overschaduwd. Wanneer de afbrokkelende ijskappen op de Noord- en Zuidpool, de lange droogte perioden in Afrika, de vele overstromingen in Azië, het afstervende koraal en de achteruitgang van de biodiversiteit, worden genegeerd, moeten wij rekening gaan houden met aaneenschakelingen van natuurrampen. Als vele politici en beleidsbepalers blijven volharden in ontkenning van de klimaatverandering, wordt grootschalige aanpak van de CO2-uitstoot steeds maar weer voor ons uitgeschoven. Terwijl een ramp dreigt, blijven velen zekerheid zoeken in de ontkenning.