Boeken via de websites van de accommodaties in plaats van boeken via de boekingswebsites

Iedere accommodatie wil meer rechtstreekse boekingen en minder boekingen via de boekingswebsites.

Met enorme budgetten voor SEO kunnen de grote boekingswebsites via de zoekmachines 'de markt voor boekingen' bijna volledig naar zich toe trekken. Alle accommodaties zijn daardoor 'verplicht' om mee te doen, anders hebben ze geen gasten, of in ieder geval onvoldoende gasten om de zaak rendabel te exploiteren. Zelfs de allergrootste hotelketens van deze planeet zien met lede ogen aan dat zij zich in het stramien van de boekingswebsites moeten wurmen.

 

Hoe?

Op slechts één manier kunnen de accommodaties zich ontworstelen aan de wurggreep. Door samenwerking binnen één transparant-zoek-concept. De website die hiervoor benodigd is, is niet meer of minder dan een soort verzamelplaats van gratis vermeldingen, gerangschikt op reisbestemming.

Door te clicken op de vermeldingen komen de (potentiële) gasten op de officiële websites van de accommodaties.

Alle accommodaties hebben de laatste jaren uitstekende boekingsprogramma's, zodat de boekingen via de eigen websites zonder problemen geregeld kunnen worden. Puur functioneel gezien, zijn de boekingswebsites in principe dus overbodig geworden.

Welbeschouwd is het op zijn minst zeer merkwaardig dat de boekingswebsites nog steeds jaarlijks vele miljarden uit de reismarkt naar zich toe weten te trekken. Dit moet gestopt worden.

Structurele aanpak compensatie milieuschade reisindustrie

De miljarden die nu nog door de accommodaties worden uitgegeven aan boekingskosten kunnen in de toekomst aangewend worden voor structurele uitgaven aan doelen op het gebied van natuurbescherming.

Daar Hotelload enerzijds als alternatief voor de boekingswebsites werkt, kan het anderzijds ook dienen als intermediair voor het (deels) doorschuiven van de vrijgekomen middelen. De bedragen voor de boekingswebsites kunnen nu (deels) gebruikt worden voor het adverteren op Hotelload. Met de inkomsten die via de Hotelload website verkregen worden zullen vervolgens zowel doelen gesteund worden die gericht zijn op directe hulpverlening (bijvoorbeeld verzorging van zieke dieren), als doelen waar een lange termijn visie aan verbonden is (bijvoorbeeld aankoop stukken grond).

De milieuschade die het toerisme veroorzaakt, kan door de constante stroom van financiële injecties, structureel gecompenseerd worden.

Vele accommodaties hebben al aangegeven interesse te hebben om mee te gaan doen en van plan zijn om medio 2020 te gaan adverteren op de website van Hotelload.

De introductie van Hotelload zal op zeer bescheiden schaal gaan plaatsvinden, omdat alle accommodaties nu nog te veel belang hebben bij een goede ranking op verschillende pagina's van de boekingswebsites. Wanneer een accommodatie te enthousiast ruchtbaarheid geeft aan deelname op de website van Hotelload zou dat mogelijk schade kunnen opleveren.

De hotels en andere accommodaties die op dit moment op de website van Hotelload staan, dienen enkel als voorbeeld. Ze zijn willekeurig door ons gekozen en hebben daar zelf geen toestemming voor gegeven.
In de loop van 2020 kunnen accommodaties gaan adverteren. De adverterende accommodaties zullen dan onopvallend tussen de door ons willekeurig gekozen accommodaties geplaatst worden.

caret-down caret-up caret-left caret-right

Uw accommodatie nog niet op Hotelload?
Regel online een gratis vermelding in 1 minuut.

Altijd de laagste prijs bij rechtstreekse boekingen

Donaties voor natuurbescherming in plaats van (onduidelijke) compensatie CO2-uitstoot.