Bescherming van flora en fauna door toeristen, hotels en Hotelload

Natuurbescherming urgenter dan ooit

Dat bescherming van flora en fauna in de wereld urgent is, blijkt nu wel heel duidelijk uit de conclusie van het laatste rapport van WWF: ''De afgelopen 50 jaar is de dierenpopulatie met 2/3 afgenomen''. *)

Voor dieren die leven in of bij zoetwater is de afname zelfs 84% en in de tropische gebieden in Midden- en Zuid Amerika lopen de populaties met 94% dramatisch in omvang terug.
Nooit eerder ging de achteruitgang zo snel als nu, en dat kan desastreuze gevolgen hebben, waarschuwen de 130 wetenschappers die aan het Living Planet Report van het WWF hebben gewerkt. Met ontbossing voor landbouw neemt de mens domweg te veel ruimte van dieren in. Daarnaast zorgen overbevissing en illegale handel in diersoorten voor de afname. De makers van het rapport wijzen erop dat dezelfde oorzaken worden genoemd voor de opkomst van pandemieën zoals de huidige verspreiding van Covid-19.

Een klein deel, maar zeker niet onbelangrijk deel, van de milieuschade wordt door het reisverkeer veroorzaakt.

Hotelload wil daarom de toeristen/reizigers en de directies van hotels en andere vakantieaccommodaties motiveren om iets terug te doen voor de natuur- en de dieren.

*) Living Planet Report WWF, tektst uit: Trouw 10-09-2020 (Twee derde van de dierenpopulatie verdwenen - Onno Havermans)

Donaties van toeristen/reizigers

Tussen de vermeldingen van hotels op Hotelload.com worden ook vermeldingen van doelen op het gebied van natuur -en dierenbescherming geplaatst. Met deze vermeldingen proberen we de reizigers te stimuleren om iets terug te doen voor de natuur. Bijvoorbeeld een klein stukje regenwoud kopen, zodat dit beschermd kan worden voor een lange periode, of doneren aan een project voor de opvang van zwerfkatten.

 

Reizen en iets terug doen voor de natuur en de dieren

Verklein de footprint van je reis door steun aan een dierenproject.
Dieren zijn altijd de eerste slachtoffers als er iets misgaat in de natuur. Bij langdurige droogte bijvoorbeeld is het voor de vogels en egels moeilijk om voldoende eten en water te vinden.

Dierendonatie.nl is een crowdfundingsplatform voor rechtstreekse hulp aan dieren.

Reizen en iets terug doen voor de natuur!

Compenseer de veroorzaakte milieuschade van uw reis op de meest effectieve manier. Help mee om de longen van de aarde te beschermen.

Koop een stukje regenwoud!

Hoe meer donaties we ontvangen en/of participaties we verkopen, hoe meer regenwoud we samen met de lokale overheden kunnen veiligstellen.

Donaties van de hotels en andere accommodaties via Hotelload

Toename van het aantal rechtstreekse boekingen levert voor de hotels en andere accommodaties al snel een forse besparing op. Per boeking die via een boekingswebsite wordt gedaan, moet namelijk 10 tot 25% van het boekingsbedrag aan commissie betaald worden. Bij een boeking van bijvoorbeeld €1000,= kan de eigenaar van je hotel een rekening van Booking of Expedia verwachten van rond de €200,=. Een kleine bijdrage aan de miljardenwinsten die deze boekingswebsites jaarlijks maken.

Eigenlijk is dit in principe al voldoende rede om rechtstreeks te gaan boeken. En als daarbij ook nog vele accommodaties (extra) kortingen en gratis extra's gaan geven, is 'het rechtstreeks boeken' voor iedere reiziger een serieuze optie geworden.

Via onze website Hotelload.com willen wij 'het rechtstreeks boeken' stimuleren en tegelijk de accommodaties motiveren om de uitgespaarde commissie-bedragen (voor een deel) te gebruiken voor promotie op onze website.
Met de inkomsten die zodoende gegenereerd worden kunnen wij vervolgens doneren aan doelen op het gebied van flora- en faunabescherming.

Keuze voor donaties voor natuurbescherming in plaats van compensatie voor CO2-uitstoot.

CO2-neutraal vliegen is bijna niet mogelijk (zie Trouw 13-02-2020: ''Kun je CO2-neutraal het vliegtuig in? Dat valt tegen.'').
De compensatie projecten bestaan meestal uit bos-, wind- of kooktoestelprojecten.
Bij het meten van de CO2-winst van bos- en kooktoestelprojecten zit men er vaak naast en voor windprojecten worden goedkope certificaten verkocht van windmolens die al ruimschoots gefinancierd zijn.

In 2016 is bij onderzoek (Öko Institut) naar de resultaten van 5500 projecten gebleken dat de CO2-winst bij 98% van de projecten te ruim werd geschat. Dit betekent in feite dat CO2-neutraal reizen veel duurder is dan wordt voorgespiegeld door de aanbieders van de compensatie-programma's. Onder andere vliegtuigmaatschappijen, reisorganisaties, Greenseats en Atmosfar schatten de milieu-winst van hun projecten veel te hoog in en berekenen daardoor veel te weinig door aan de reizigers die willen compenseren.

Projecten die niet compenseren wat zij verkondigen of aanbieders die minder compenseren dan nodig, zijn schadelijk, zegt klimaatwetenschaper De Conink (Radboud Universiteit Nijmegen). ''De vervuiler denkt zijn uitstoot te compenseren, maar in werkelijkheid gebeurt dat niet.''

Ondanks de goede bedoelingen waarmee de meeste compensatie-projecten van start gaan, verzanden veel projecten na verloop van tijd in puur cijfermatige transacties. Zo ontstaat een soort schijnwereld. Met een klein bedrag of klein percentage wordt de milieuschade van het vliegen afgedekt. Uiteindelijk komt het op niet veel meer neer dan op afkoop van schuldgevoel.

Wij geven daarom de voorkeur aan simpelweg doneren aan doelen op het gebied van bescherming van flora en fauna. Stukken natuur worden veilig gesteld en dieren krijgen hulp daar waar nodig is. Projecten waar resultaten duidelijk zichtbaar zijn, en geen geschuif met CO2-compensatie cijfers en geen controles van dure inspecteurs die de deze cijfers moeten checken.

Goede doelen

Uitgangspunten bij de keuze van de donatie-doelen zijn 'meetbaar resultaat' en 'minimale overhead'.

Enerzijds willen wij 'kleine doelen' gaan steunen, waarbij op lokaal niveau natuur en dieren geholpen worden.

Anderzijds willen wij doelen ondersteunen met een preventieve waarde. Wij denken hierbij onder meer aan projecten waarbij stukken regenwoud worden aangekocht.

De winst van deze website willen wij 50/50 gaan verdelen over deze twee doelgroepen.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Nog niet geboekt!

Ga vanaf nu rechtstreeks boeken en help mee om de natuur te beschermen.

Altijd de laagste prijs bij rechtstreekse boekingen

Hotelload is een gratis service. Duizenden hotels en andere accommodaties doen mee en geven onder meer promocodes om 'het rechtstreeks boeken' extra te stimuleren.