Gratis vermelding en extra vermelding(en)

Meer nieuwe gasten zonder toename boekingskosten

Hotelload wijst de geïnteresseerde reiziger direct door naar uw eigen website.

Met een vermelding op Hotelload trekt u nieuwe gasten aan zonder dat de boekingskosten gaan toenemen.

Gratis vermelding

Via het formulier hiernaast kunt u uw gratis vermelding opgeven.

Ieder accommodatie-bedrijf kan per vestiging 1 gratis vermelding aanvragen.  Deze vermelding kan dan voor onbepaalde tijd op onze website blijven staan.

 

 

Aanvraag gratis vermelding:

Meerdere vermeldingen en/of meerdere acties plaatsen

Aanpassen en/of toevoegen vermeldingen:

Meerdere acties en/of vermeldingen doorgeven

Bij meerdere vermeldingen, bijvoorbeeld plaatsing op de provincie-pagina, of wanneer u meerdere acties of promocodes wilt plaatsen, bedragen de kosten voor aanvullende vermeldingen:  € 10,=/vermelding/maand/vestiging (Bij bedrijven die meerdere logie-locaties hebben in één stad of regio, wordt uitgegaan van één vestiging. Als deze locaties onder één naam naar buiten treden, maken we gratis extra vermeldingen).

 

Plaatsing bij de eerste 20 posities

Op een aantal veel bezochte pagina's kan voor € 75,=/maand/hotel-locatie een positie bij de eerste 20 vermeldingen worden verkregen.

Meer vermeldingen en meer budget voor natuurbescherming

De opbrengsten van deze website gaan voor 90% naar doelen voor natuurbescherming. Iedere extra vermelding die wij mogen plaatsen, betekent dus 9 euro extra budget voor behoud- en verbetering van flora en fauna.

De vermelding(en) moeten uiteraard voor u op de eerste plaats meer rechtstreekse reserveringen gaan opleveren. Echter, eigenbelang kan niet los gezien worden van het grotere geheel. We moeten er voor zorgen dat 'het toerisme' op de lange termijn een houdbare zaak blijft. Dit betekent met name dat toerisme geen onoverkomelijke bedreiging moet gaan vormen voor de natuur. De milieuschade die het reisverkeer veroorzaakt is nu veel te groot.

Door onze steun aan diverse projecten hopen wij iets terug te kunnen doen. Sterker nog, op termijn hopen wij dat we zelfs een substantiële bijdrage kunnen gaan leveren aan verbetering van de natuur. Dit zou voor de reiziger op de lange termijn verbetering van haar/zijn imago kunnen gaan betekenen. Een soort langzame transitie van 'zondebok' naar 'weldoener'.