Gratis vermelding en extra vermelding(en)

Vermelding aanvragen

Via het formulier hiernaast kunt u uw gratis vermelding opgeven.

Ieder accommodatie-bedrijf kan per vestiging 1 gratis vermelding aanvragen.  Deze vermelding kan dan voor onbepaalde tijd op onze website blijven staan. Bij deze vermelding kunt u 1 actie en/of promocode laten plaatsen. Deze actie kunt u onbeperkt aanpassen/veranderen.

 

 

Aanvraag gratis vermelding:

Meerdere vermeldingen en/of meerdere acties plaatsen

Aanpassen en/of toevoegen vermeldingen:

Meerdere acties en/of vermeldingen doorgeven

Bij meerdere vermeldingen, bijvoorbeeld plaatsing op de provincie-pagina, of wanneer u meerdere acties of promocodes wilt plaatsen, bedragen de kosten voor aanvullende vermeldingen:  € 10,=/vermelding/maand/vestiging (Bij bedrijven die meerdere logie-locaties hebben in één stad of regio, wordt uitgegaan van één vestiging. Deze locaties moeten wel onder één naam naar buiten treden).

 

Meer vermeldingen en meer budget voor natuurbescherming

De opbrengsten van deze website gaan voor 90% naar doelen voor natuurbescherming. Iedere extra vermelding die wij mogen plaatsen, betekent dus 9 euro extra budget voor behoud- en verbetering van flora en fauna.

De vermelding(en) moeten uiteraard voor u op de eerste plaats meer rechtstreekse reserveringen gaan opleveren. Echter, eigenbelang kan niet los gezien worden van het grotere geheel. We moeten er voor zorgen dat 'het toerisme' op de lange termijn een houdbare zaak blijft. Dat toerisme geen onoverkomelijke bedreiging gaat vormen voor de natuur. De milieuschade veroorzaakt door het reisverkeer is immers groot.

Met onze steun hopen wij iets terug te kunnen doen. Sterker nog, op termijn hopen wij dat we zelfs een substantiële bijdrage kunnen gaan leveren aan verbetering van de natuur. Voor de reiziger betekent dit een imago verandering. Van 'zondebok' naar 'weldoener'.