Compensatie CO2-uitstoot

compensatie van CO2-uitstoot

Klimaattafels en klimaatakkoorden?

Hoewel het terugdringen van de CO2-uitstoot in de wereld op de eerste plaats een zaak is van overheden en multinationals, is inmiddels duidelijk geworden dat uit het overleg aan de klimaattafels weinig zal voortkomen. We kunnen immers niet verwachten dat dezelfde organisaties, en veelal dezelfde mensen, die elkaar al tien jaar in een houdgreep hebben aan de vergadertafels, nu doorbraken gaan maken. De combinatie van vastgeroeste raamwerken en kolomdenken kan bijna niet tot een oplossing leiden.

 

De maatschappelijke organisaties, overheden en multinationals zijn simpelweg niet bij machte om  adequaat te reageren op de gevolgen van klimaatverandering. Een gedegen plan voor een structurele aanpak waarmee klimaatverandering een halt toe geroepen kan worden is nog steeds niet gemaakt.  Bij de besprekingen aan klimaattafels lopen de belangen van de deelnemende partijen te veel uiteen. Daarom zullen de voorgestelde oplossingen veelal slechts een mager compromis omvatten en daardoor slechts tot deel-oplossingen leiden.

 

De kracht van de massa

Zoals in het verleden vaker is voorgekomen bij het nemen van belangrijke beslissingen, zal ook nu weer van onderaf door allerlei kleine acties van individuen, kleine bedrijven en belangengroepen de impasse doorbroken moeten worden.  De CO2-uitstoot zal hoe dan ook gereduceerd moeten worden.

 

Bijvoorbeeld 'de toeristen', zij kunnen als groep een zeer krachtig statement maken. Een statement van deze kolossale internationale groep, bestaande uit miljarden mensen uit alle mogelijke windstreken van de wereld, zal een daverende indruk maken bij de beleidsbepalers. Als de toeristen en masse laten zien dat zij CO2-uitstoot van reis en verblijf willen compenseren en dat zij verblijfsaccommodaties en vervoerders waarderen die volledige CO2-neutraliteit nastreven , dan ontstaat een onvoorstelbaar sterk internationaal signaal richting de grote spelers in de wereld.

 

Wat kunt u doen?

Het compenseren van uw reis is geen altruïstische aangelegenheid meer, maar keiharde noodzaak geworden.

 

Om een begin te maken, is in principe verzending van een aanvraag voor 'gratis compensatie van CO2-uitstoot' voldoende. Wij doen dan vervolgens voor u de donaties die benodigd zijn voor de compensatie van uw verblijf. Omdat wij een deel van de opbrengst van onze website 'Hotelload.com' gebruiken voor het doen van donaties aan klimaatorganisaties, hoeft u niets te betalen.

Compenseren kost u dus niets! Voorwaarde is wel dat u uw laatste of uw eerstvolgende vakantie/reis rechtstreeks boekt bij uw verblijfsaccommodatie.

 

Iedere toerist mag aanvragen

Invullen mag en loont overigens altijd. Ook wanneer u niet rechtstreeks bij uw verblijfsaccommodatie boekt, maar bijvoorbeeld boekt via Booking.com, Expedia.com, Hotels.com of via een van de reisorganisaties, is uw deelname door middel van het invullen van de onderstaande aanvraag zeer waardevol.  U laat dan zien dat u compensatie of vermijding van CO2-uitstoot belangrijk vindt. Samen met vele duizenden, hopelijk miljarden, andere toeristen/reizigers laat u uw stem horen. Wanneer de toeristen/reizigers, een internationale groep die qua omvang zijn gelijke niet kent in deze wereld, gezamenlijk aangeven dat zij een oplossing wil, kunnen de overheden, internationale instellingen en multinationals er niet meer om heen. Zij kunnen het beschouwen als een ultiem signaal om daadkrachtig de klimaatproblemen op te gaan lossen. Negeren gaat heel veel kosten. Niet alleen veel geld, maar vooral veel natuur en levens van mens en dier.

 

De klimaatorganisaties selecteren wij op basis van de effectiviteit van de initiatieven die zij opzetten of ondersteunen. Bij de beoordeling van de initiatieven proberen wij zo nauwkeurig mogelijk de hoeveelheid vermeden- of gecompenseerde CO2-uitstoot per gedoneerde euro te bepalen.

 

 

Aanvraag voor gratis compensatie CO2-uitstoot van verblijf

 

This form is disabled.